เครื่องอัดบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจการทำบุหรี่ขาย ไม่เพียงแต่สะดวกและง่ายต่อการบรรจุยาเส้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในการประหยัดเวลาในการบรรจุอีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องซื้อเครื่องอัดบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องอีกบุหรี่ไฟฟ้า มีด้ายกันหลากหลายแบบ แต่ลักษณะก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งแบบแรกที่จะแนะนำนี้ มีลักษณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะเป็นฐานด้านบนซึ่งมีไว้ใส่ยาเส้นที่จะนำมาบรรจุใส่หลอดบุหรี่ที่มีก้นกรอง ส่วนที่ 2 นั้น จะอยู่ที่ตรงกลางของเครื่อง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหลอดยื่นออกมาซึ่งก็มีลักษณะและความยาวที่พอๆกับหลอดบุหรี่ที่มีก้นกรอง ส่วนนี้จะมีหน้าที่ในการอัดยาเส้นเข้าสู่หลอดวิธีการคือให้เอาหลอดบุหรี่ใส่ให้ครอบแท่งนี้จนปลายของท่อชนพอดีกับก้นกรองบุหรี่จากนั้น ก็ทำการเปิดเครื่อง ยาเส้นก็จะอัดเข้าในไปหลอดบุหรี่จนเต็มก็จะเลื่อนออกจนสุด ก็จะได้บุหรี่ ส่วนสุดท้ายคือที่อยู่ล่างสุดเป็นส่วนที่มีไว้รองรับเวลาหลอดบุหรี่ล่วงเมื่อยาเส้นเต็ม แบบแรกกับแบบที่ 2 นั้น ต่างกันตรงนี้ คือแบบแรกนั้นจะเป็นฐานโล่ง ซึ่งข้อเสียคือเวลาที่หลอดบุหรี่ล่วงอาจจะทำให้ยาเส้นหกได้ แต่แบบที่สองนั้น จะมีพลาสติกสูงมานิดหน่อย เป็นตัวกั้นเพื่อไม่ให้ยาเส้นที่ร่วงลงมา หกหรือเลอะเทอะ แต่ไม่ว่าจะแบบใดก็ถือว่าเป็นเครื่องอัดบุหรี่ที่สะดวกสบายต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

Facebook Comments