บุหรี่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันนั้นราคาสูงขึ้นมาก ดังนั้นวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบุหรี่สำหรับเหล่าสิงห์อมควันนั้น คือการซื้อยาสูบ (หรือยาเส้น) นำมามวนทำเป็นบุหรี่เอง และใช้เครื่องอัดบุหรี่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ง่ายยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนรสชาติ ยังสามารถเลือกใช้ก้นกรองที่มีหลากหลายรสชาติที่ผลิตออกมาในปัจจุบัน เช่น กลิ่นเมนทอล กลิ่นวานิลา หรือกลิ่นต่างๆ  ซึ่งแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อหา

สำหรับเครื่องอัดบุหรี่ จะมี 2 ระบบคือ แบบธรรมดา กับ แบบระบบไฟฟ้า ซึ่งถ้าสำหรับเครื่องแบบธรรมดานั้น ผู้ใช้จะต้องทำเอง ทั้งการใส่ยาเส้น ก้นกรอง กระดาษมวน ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและล่าช้า เช่น เวลาใส่ยาเส้นลงไปเกลี่ยไม่เท่ากันทั่วทั้งมวน จะทำให้ความหนาแน่นของตัวยาเส้นในมวนบุหรี่ไม่เท่ากัน เวลาสูบก็จะไม่ได้กลิ่นและรสของยาเส้นนั้นๆ

เครื่องอัดบุหรี่

แต่สำหรับเครื่องอัดบุหรี่ ระบบไฟฟ้านั้น จะทำงานอัตโนมัติ ใช้ระบบอัดยาเส้นเข้าตัวมวนบุหรี่แบบเกลียวหมุน ซึ่งจะทำให้ความหนาแน่นในมวนบุหรี่นั้นเท่าๆ กันทุกมวน ใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า ให้ความสะดวกได้มากกว่า และทนทานกว่า เพราะโดยปกติเครื่องอัดบุหรี่ระบบไฟฟ้านั้น ตัวเกลียวและท่อสำหรับส่งใบยาสูบนั้นจะเป็นสแตนเลส การใช้ไฟก็จะมีสายไฟอะแดปเตอร์แปลงไฟ สำหรับใช้เสียบไฟฟ้าที่บ้านได้ง่าย น้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาด้วย

ซึ่งวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายและรวดเร็ว โดยตัวเครื่องจะอัดยาเส้นเข้ามวนด้วยระบบเกลียวหมุน เมื่อยาเส้นเข้ามวนจนเต็มแล้วจะดันมวนบุหรี่ออกมา ทำให้เห็นได้ว่าใบยาเส้นที่บรรจุในมวน มีความหนาแน่นเสมอกันทั่วทั้งมวน โดยใบยาสูบจะเกลี่ยทั่วและเท่าๆ กันทุกมวน เหมือนมวนบุหรี่สำเร็จทั่วไปตามท้องตลาด เพราะถ้าหากเป็นการมวนบุหรี่แบบมวนเองนั้น การมวนให้ใบยาสูบอาจไม่เท่ากันทั่วทั้งมวน และเครื่องอัดบุหรี่ระบบไฟฟ้านั้น ก็ใช้ความสะดวกกว่าแบบธรรมดามากกว่าพอสมควร

เครื่องทำบุหรี่

ท่านจะเห็นว่าการมวนบุหรี่โดยใช้เครื่องนั้น นอกจากจะได้บุหรี่สำเร็จแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้ท่านมีตัวเลือกที่จะลองบุหรี่รสชาติแปลกใหม่มากขึ้น ที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ส่วนราคาของเครื่องนั้น ระบบไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าระบบธรรมดาเล็กน้อย ทั้งนี้ถึงอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นตัวเครื่อง และรุ่นการผลิตของแต่ละตัวแต่ถ้าหากเทียบราคาแล้วแพงกว่าเพียงเล็กน้อย แนะนำให้ใช้แบบระบบไฟฟ้า เพราะจะได้บุหรี่คล้ายบุหรี่สำเร็จทั่วไปมากกว่า แต่อย่าลืมว่าระบบไฟฟ้านี้ก็ต้องใช้สายไฟที่จะต้องเสียบต่อ เพื่อให้มีกำลังไฟในการมวนบุหรี่ซึ่งถ้าหากท่านพกพาออกไปนอกสถานที่ที่ไม่สามารถต่อไฟได้ การใช้เครื่องอัดบุหรี่แบบธรรมดาจะสะดวกมากกว่าครับ

Facebook Comments